O firmie

Informacje o firmie

1.Sprzedający Eryk Zyzik, prowadzi działalność handlową w ramach działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod firmą ERYK ZYZIK Maxxsport, zarejestrowaną pod numerem 85254 w przedmiotowym rejestrze, z siedzibą w Częstochowie (42-202), ul. Sabinowska 96, legitymujący się numerem NIP: 5732573732 oraz REGON: 240940770, dalej określany jako Sprzedający.
2. Kontakt ze Sprzedającym odbywa się za pośrednictwem formularza kontaktowego, pod adresem e-mail: sklep@maxxxsport.pl, jak również telefonicznie, pod numerami telefonów: +48 34 369 72 16 oraz +48 782 116 881.
3. Płatności za zakupione przedmioty należy dokonywać na konto bankowe Sprzedającego o numerze: 60 1050 1142 1000 0090 6245 7800 lub w innych formach przewidzianych w zakładce „Dostawa i Płatność", widocznej na stronie danego przedmiotu.

Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem działalności Sprzedającego jest sprzedaż odzieży, akcesoriów i obuwia sportowego.
2. Zakupy przedmiotów, oferowanych przez Sprzedającego, realizowane są na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
3. Wszystkie przedmioty, oferowane przez Sprzedającego, zostały legalnie wprowadzone do obrotu, jak również są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz są fabrycznie nowe.
4. Wszystkie ceny podane na stronach przedmiotów, oferowanych przez Sprzedającego, podane są w złotych polskich, są cenami brutto oraz nie zawierają kosztów transportu.
5. Sprzedający wysyła zakupione przedmioty na terenie krajów należących do Unii Europejskiej.
6. Na każdy zakupiony przedmiot, zostanie wystawiony paragon z kasy fiskalnej lub faktura VAT.
7. Sprzedający realizuje zamówienia w ciągu 24 godzin od chwili zakupu danego przedmiotu, chyba że strony uzgodniły inaczej.
8. Płatności za zakupione przedmioty realizowane są w 3 formach płatności:
a) za pobraniem – gotówką do rąk kuriera bądź w Urzędzie Poczty Polskiej;
b) przelewem na konto bankowe Sprzedającego, wskazane w § 1 ust. 3;
c) w formie przelewu za pośrednictwem platformy internetowej, obsługującej płatności on-line – PayU lub PayPal
9. W przypadku wyboru płatności, określonej w ust 11 b) niniejszego §, Sprzedający określa termin płatności na 30 dni od dnia dokonania zakupu. W przypadku jego niedochowania, bądź niedostarczenia potwierdzenia dokonanej płatności, Sprzedający anuluje zakup.
10. Sprzedający realizuje wysyłkę zakupionych przez Kupujących przedmiotów za pośrednictwem firmy kurierskiej, Paczkomatów 24/7, listów InPost bądź Poczty Polskiej, wedle wyboru Kupującego, na warunkach określonych w § 3 Regulaminu oraz na stronie danego przedmiotu.
11. Kupujący przez dokonanie zakupów u Sprzedającego, oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) i akceptuje jego postanowienia.