Potrzebujesz pomocy? +48 782 116 881
Zakupy bez rejestracji lub zaloguj się
With passion to Sports
Najbliższa wysyłka:
Darmowa wysyłka od: 300,00 zł
Strona główna / Regulamin

Regulamin

Regulamin


1. MaxxxSport.pl


MaxxxSport to sklep internetowy prowadzący sprzedaż wysyłkową: odzieży, akcesoriów oraz obuwia sportowego.


2. WŁAŚCICIEL SKLEPU INTERNETOWEGO


Sklep internetowy MaxxxSport.pl jest prowadzony przez firmę Maxxsport Eryk Zyzik, wpisaną do rejestru ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Częstochowy, zarejestrowaną pod numerem 85254 w przedmiotowym rejestrze, z siedzibą w Częstochowie (42-202), ul. Sabinowska 96, legitymujący się numerem NIP: 5732573732 oraz REGON: 240940770.


Adres firmy:
Maxxsport Eryk Zyzik
42-202 Częstochowa
ul. Sabinowska 96

Kontakt z MaxxxSport.pl odbywa się poprzez:


- podany wyżej adres korespondencyjny
- adres e-mail: sklep@maxxxsport.pl

Konto bankowe:

Nazwa: ING Bank Śląski S.A.
Nr rachunku: 60 1050 1142 1000 0090 6245 7800
Nr rachunku IBAN: PL 60 1050 1142 1000 0090 6245 7800
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW

3. WARUNKI OGÓLNE


1. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


2. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).


3. Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://www.maxxxsport.pl/t1,Regulamin, w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.


4. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści niniejszego regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z prawem do odstąpienia od umowy, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam » zakup z obowiązkiem zapłaty".


5. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi złożenie do MaxxxSport.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.


6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail.


7. Maxxxsport.pl odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.


4. CENY TOWARÓW I KARTY PŁATNICZE


Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek 23% podatku VAT). Cena każdego dostępnego w sklepie towaru jest wiążąca w momencie złożenia zamówienia.
Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

5. ZAMAWIANIE TOWARU


Zamówienie towaru następuje poprzez: dodanie go do koszyka, wypełnienie wskazanych formularzy swoimi danymi oraz zatwierdzenie zamówienia.
Zamówienia można również składać przez e-mail na adres: sklep@maxxxsport.pl (7 dni w tygodniu, 24 h na dobę)
Maxxxsport.pl posiada obowiązek dostarczenia towaru bez wad.

6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I JEJ CZAS


Każde złożone zamówienie potwierdzone jest poprzez pocztę e-mail. Również tą drogą przekazywane są informacje o zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie (w przypadku płatności z góry) oraz o wysyłce towaru. Wysyłka zamówionych towarów realizowana jest od poniedziałku do piątku, w terminie do 24 godzin roboczych:


- od momentu złożenia zamówienia, w przypadku płatności przy odbiorze,
- od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu, w przypadku płatności z góry.
W przypadku dokonania zakupów w przeddzień weekendów i świąt wysyłka realizowana jest najbliższego dnia roboczego po przerwie.
W przypadku problemów z dostępnością zamówionego towaru kupujący zostanie o tym poinformowany telefonicznie - określony zostanie termin jego dostarczenia. Jeśli kupujący nie wyrazi zgody na oczekiwanie na towar, ma możliwość rezygnacji z zamówienia.
Wycena i czas realizacji zamówień indywidualnych (np. wysyłek zagranicznych) ustalane będą każdorazowo z zamawiającym.

7. KOSZTY WYSYŁKI I DOSTAWA TOWARÓW


Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki w czasie realizacji zamówienia. Koszt przesyłki jest ważny w momencie złożenia zamówienia. Zamówiony towar dostarczany jest wybranym wyspecjalizowanym spedytorem. Każda paczka jest ubezpieczona. W przypadku zamówienia towarów o wartości powyżej 300 zł przesyłka jest DARMOWA.

8. ZWROTY


Zgodnie z USTAWĄ z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta


1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku Maxxxsport.pl termin ten zostaje wydłużony do 30 dni.

2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z formularza zwrotu dostępnego pod adresem: https://www.maxxxsport.pl/zwroty


3. Termin 30-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.


4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.


5. Do zwrotu, wraz z towarem należy dołączyć dowód zakupu, np. paragon lub fakturę, lub inny dowód zakupu, który jednoznacznie potwierdza, iż towar nabyto w sklepie Maxxxsport.pl


6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

Maxxsport Eryk Zyzik
42-202 Częstochowa
ul. Sabinowska 96

7. W przypadku całkowitego zwrotu MaxxxSport.pl gwarantuje zwrot pełnej kwoty wpłaconej na jego rzecz za zakupiony towar i jego wysyłkę.


8. W przypadku zwrotu towarów Klient ponosi bezpośredni koszt zwrotu towaru.

9. REKLAMACJE


1. Zgłoszenie reklamacyjne Klient może zgłosić samodzielnie lub skorzystać z formularza reklamacji. Potwierdzenie przyjęcia informacji zawartych w zgłoszeniu zostanie przesłane w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej klienta.


2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:


Maxxsport Eryk Zyzik
42-202 Częstochowa
ul. Sabinowska 96


3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.


4. MaxxxSport.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.


5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.


6. Wadliwy towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, jeżeli tylko będzie to możliwe. Jeśli nie będzie możliwości wymiany towaru na nowy, pełnowartościowy, Maxxxsport.pl zwróci zamawiającemu całość wpłaconej pierwotnie kwoty. Za towar wadliwy uznaje się taki, który ma wady techniczne, niewynikłe z powodu standardowego użytkowania.


7. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Okres gwarancji wynosi 2 lata.


8. Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar na podstawie rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.


9. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

10. PARAGONY I FAKTURY


Do każdego zakupu dołączony jest paragon fiskalny bądź faktura VAT.
Klient pragnący otrzymać fakturę VAT, musi wybrać tę opcję podczas zakupu, wypełniając właściwe pola formularza danymi firmy/osoby, na którą ma zostać wystawiona faktura


11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Klient dokonujący zamówienia w sklepie maxxxsport.pl , w momencie dokonywania zakupu zgadza się na przetwarzanie przez MaxxSport Eryk Zyzik – właściciela maxxxsport.pl, swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie za pośrednictwem właściwego formularza.

MaxxxSport.pl informuje iż:

1. Administratorem danych osobowych jest MaxxSport Eryk Zyzik z siedzibą w Częstochowie, ul. Sabinowskiej 96, NIP: 5732573732,
2. Dane kontaktowe sklep@maxxxsport.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie firmy. Przetwarzanie wystąpi na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 40 dni od dnia realizacji zamówienia, a po tym terminie automatycznie usuwane z systemów informatycznych MaxxSport. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
5. Odbiorcami (Procesorami Powierzenia) powierzonych danych osobowych będą:
- dostawcy systemów informatycznych i usług IT
- operatorzy pocztowi i kurierzy
6. Przekazane dane przetwarzane będą przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej (serwerów) Procesora Powierzenia ulokowanych w Polsce.
7. W przypadku wysyłek zagranicznych Dane Osobowe przekazane zostaną do oddziałów kuriera poza granicami Polski, ale w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
8. Dane Osobowe w celach statystycznych będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC oraz Facebook. Facebook oraz Google przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UEUSA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO.
9. Dane Osobowe znajdujące się na zewnątrz przesyłki zawierającej zamówiony towar, takie jak Dane Osobowe na etykiecie przesyłki, są widoczne dla stron trzecich, co jednak nie może być uznane za podstawę rozpoznania Naruszenia Ochrony Danych Osobowych.
10. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
11. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
12. Podanie wskazanych danych osobowych jest wymagane przez maxxxsport.pl w celu zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez maxxxsport.pl jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

12. Zgoda na zbieranie opinii

1.OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM,1.1.Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.,1.2.Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.,1.3.Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.,1.4.Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce <0>TrustMate.io.</0>,1.5.Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.,1.6.Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.,1.7.Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Maxxsport.pl a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Maxxsport.pl a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Maxxxsport.pl.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. × Przeczytaj więcej o cookies

Czym są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (przeglądarka internetowa) w celu rozpoznania urządzenia tak, aby móc dostarczyć funkcjonalności takich jak np.: koszyk sklepowy, logowanie. Pliki cookies nie wyrządzają żadnych szkód urządzeniom na których są zapisywane.

Pliki cookies są wykorzystywane na niniejszej stronie internetowej, do poniższych celów:

Usuwanie plików cookies:

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ma domyślnie ustawione akceptowanie przyjmowania plików cookies. Ustawienie to można zmienić samodzielnie w dowolnym czasie tak aby pliki cookies były blokowane. Zablokowanie plików cookies może jednak spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie mechanizmów na stronie internetowej co uniemożliwi w szczególności np.: korzystanie z koszyka zakupowego lub logowanie użytkownika.